شعر: پسرم تا ابد نمی‌میرد

ای محمد ترین بروجردی | ای مسیحا دم غریبستان || جز خدا کسی نمی داند |مرحمت را به زخم کردستان