امروز: همایش بزرگ دعوت از «جلیلی»

بنابراین گزارش در این همایش حجت الاسلام اسماعیل صرافیان (استاد و مدرس تفسیر قرآن)، دکتر هادی وکیلی (استاد تاریخ دانشگاه فردوسی) و حاج خلیل موحدی (فعال فرهنگی سیاسی مشهد) سخنرانی خواهند کرد.