دعوت باهنر از ناطق‌نوری برای حضور در انتخابات

دبیرکل جبهه پیروان از دعوت خود برای حضور ناطق‌نوری در انتخابات خبر داد و گفت: آقای ناطق متعلق به جریان اصولگرایی است اما هنوز حضور در انتخابات را نپذیرفته است.

جزئیات ۲ نامه درباره هدفمندی

حبیب‌الله عسکراولادی با بیان اینکه ریاست جمهوری بعد از احمدی‌نژاد خیلی سخت است، از جزئیات دو نامه خود به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: اجرای هدفمندی باید در تاریخ ثبت شود، شجاعت احمدی‌نژاد قابل ستایش است چرا که دولت‌های هاشمی و خاتمی جرأت نکردند آن را اجرا کنند.