گنجشکک‌اشی‌مشی نه درباره و نه برای کودک

وی فصل مشترک هر سه اپیزود فیلم را «مادر» عنوان کرد و خاطرنشان کرد: «اگر مادران در هر سه اپیزود خوب بودند، پدران همگی بد نمایش داده شدند. نهایتاً فیلم خیلی درگیرکننده نبود. تلقی‌ام این است که فیلم یک بار دیگر داشت قضاوت‌ها را هم به قضاوت می‌کشید. فیلم درباره قضاوت‌نکردن یا زود قضاوت نکردن هم تلنگرهای مثبتی می‌زد.»

10 بهمن تمام سینماهای کشور رایگان است

مدیر کمیته سینما سلام گفت که روز پنجشنبه 10 بهمن ماه، سینماهای سراسر کشور بصورت رایگان میزبان مردم خواهند بود.