تردید در مقام علمی رهبر انقلاب، هجمه به مراجع امروز جهان تشیع است

مقام معظم رهبری با ذکاوت، هوش، حافظه‌ و استعداد بسیار قوی که از آن برخوردار بوده و هستند، قبل از پیروزی انقلاب به ملکه‌ی اجتهاد رسیده بودند. بعضی از هم‌درس‌های ایشان در دوره‌ی طلبگی، صریحاً اذعان می‌کردند که ایشان با بقیه‌ی طلاب تفاوت‌های زیادی داشتند. ایشان از بعضی جنبه‌ها واقعاً نابغه هستند.