رئیسی: انتخابات بدون تخلف برگزار شد

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بدون تخلف و در فضایی سالم برگزار شد.