مدافعان علوم انسانی موجود، مدافعان تقلید و سرسپردگی‌اند

اگر ملتی از امکان تفکر حقیقی محروم شود بهترین طئمه برای بلعیده شدن است و غربی‌ها همین را می‌خواهند. اما علوم انسانی اسلامی این اجازه را به آنها نمی‌دهد و ما امروز با تمام توان به دنبال نهادینه کردن این علوم در کشور هستیم.