ماجرای علاقه لبنانی‌ها به خاطرات انقلاب

رئیس دفتر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی حوزه هنری با اشاره به اهمیت خاطرات در معرفی آرمان های فرهنگی انقلاب گفت: بسیاری از کشورهای منطقه مانند لبنان مشتاق‌اند که تاریخ انقلاب را بخوانند، اما منبع موثقی برای این کار پیدا نمی‌کنند.