مطابق پیش‌بینی‌ها «شنبه» عید فطر است

عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: پیش‌بینی می‌شود ماه مبارک رمضان 30 روزه باشد و احتمال ضعیفی در 29 روزه بودن آن وجود دارد. بنابراین به احتمال زیاد روز شنبه عید فطر است.

اعزام ۱۵۰ گروه رصدی برای رؤیت هلال رمضان

عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: پیش‌بینی کارشناسان رؤیت هلال این است که در غروب روز چهارشنبه هلال ماه مبارک رمضان رؤیت خواهد شد و انتظار داریم پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان باشد.

«یکشنبه» اولین روز رمضان است

همچنین در غروب روز شنبه سی‌ام شعبان نیز برای اطمینان بیشتر و برای اینکه ماه مبارک رمضان به لحاظ اثبات شرعی مشکل نداشته باشد، استهلال انجام می‌شود.

ماه رمضانِ امسال 30 روز است

رییس کمیته علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری با بیان این‌که «بر اساس نظر کارشناسان رویت هلال، چهارشنبه اول ماه رمضان خواهد بود» گفت: پیش‌بینی می‌شود بر اساس آنچه در تقویم آمده ماه رمضان امسال 30 روزه باشد.