چگونگی تشکیل هسته های توازن فرهنگی

از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی عبور از توسعه گرائی در مقام برنامه ریزی وابسته به “تشکیل هسته های توازن فرهنگی در نظام برنامه ریزی کشور بر محور موضوعاتِ “تربیت اسلامی”،”پیش گیری از جرم”،” مقاوم سازی اقتصاد” و”ترجمه زدائی از علم”است.

علی کشوری

تلاقی گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی و برنامه ریزی

سال 1394 مهمترین سال تاریخ برنامه ریزی کشور از ابتدای امر تا کنون محسوب می شود. گسترش همزبانی- میان دولت و ملت- در بررسی این مسائل می تواند زمینه ی عدم تکرار اشتباهات دولت سازندگی، دولت اصلاحات ودولت عدالت[ را در حوزه برنامه ریزی کلان کشور فراهم آورد.

غفلت از مدیریت فضای‌حاکم بر نهادهای‌متکفل تربیت

نشست تبیین «الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» در حوزه علمیه مروی برگزار شد.

معرفی نقشه راه‌ پیشرفت در نمایشگاه کتاب

نشست معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی روز چهارشنبه مورخ 17 اردیبهشت 1393 از ساعت 3 الی 4:30 بعد از ظهر در محل سالن یاس نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار می شود.

معرفی نشست های گفتمانی الگوی پیشرفت

برای گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی هفت نوع نشست با تعریف مشخص و به محوریت معرفی “اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی” برگزار می کند.

معضل اصلی همایش‌های علمی انقلاب

به نظر برخی کارشناسان، عدم تبیین سؤال همایش و اجمالی بودن درک از آن در ذهن شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان، ریشه اصلی مشکلات اکثر همایش‌هاست که منجر به یک محصول علمی مشخص نمی‌شود.