پاسخ نویسنده ایرانی به اظهارات ماهاتیر محمد

همین الان که مشغول نوشتن این سطور هستم، گمان می‌کنم هنوز تکه‌های بدن قربانیان انفجار تروریستی چند روز پیش در میان عزاداران امام جواد (ع) به در و دیوار شهر کاظمین چسبیده باشد. علاوه بر اتفاقات اخیر و هرروزه عراق و پاکستان، هنوز از حمله‌ چوب‌ و چماق‌های افراطی به یک مجلس جشن ساده‌ شیعی در مصر و کشته شدن شیخ حسن شحاده و تعدادی از همراهانش چیزی نگذشته است که بتوان آن را فراموش کرد.

زائری: رمان نوشتن برای روحانی، تواضع است

محمدرضا زائری در مراسم رونمایی کتاب حجت‌الاسلام واحدی گفت: نوشتن رمان، یعنی برقراری دیالوگ و اگر مرحوم بهشتی امروز زنده بود، چه‌اندازه از این اتفاق خوشحال می‌شد. او همیشه می‌گفت: آرزویم این است که ما روحانیون بتوانیم پیام خود را با کتاب و سینما و با ابزار هنر به نسل جوان منتقل کنیم.