جریان‌شناسی سلفی‌گری

القاعده هیچ وقت پا نمی‌گیرند و سریعا از بین خواهند رفت. الان هم شده‌اند ابزار دست غرب و عربستان و قطر. من یک زمانی که القاعده درست نشده بود نمی توانستم خوارج را تحلیل کنم. الان همین ها را می بینم. کسانی که فکر می کنند مخالف امریکا هستند، ولی هر کاری می کنند به سود امریکا است.