گزارش حاشیه‌ای از مراسم اربعین حسینی در حسینیه امام خمینی

چند خانم را می بینم که با یکدیگر انگلیسی صحبت می کنند و بعد از پرس و جو متوجه می شوم که از کشورهای مختلف مثل فرانسه، الجزایر، لبنان و … آمده اند تا اربعین را در ایران باشند.