مصلای تهران از فردا میزبان نماز جمعه

شبستان مصلا برای برگزای نمازجمعه کاملا آماده و همه تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم عبادی سیاسی اندیشیده شده است.