یک روحانی برای استاندار شدن «برنج و روغن و ماکارونی» توزیع می‌کند +عکس

وی که هیچ سابقه‌ی اجرایی در کارنامه‌ی خود ندارد به گونه‌ای از مدیریت استاندارهای گذشته‌ی فارس انتقاد می‌کند و از ظرفیت‌ها و مشکلات فارس سخن می‌گوید که گویی سال‌ها تجربه‌ی مدیریت اجرایی و دولتی داشته است و اکنون وی فرشته‌ی نجات استان فارس خواهد بود!