کتابی برای انتخاب مدیران انقلاب اسلامی

رهبر معظم انقلاب از بدو رهبری تا كنون با نصایح و توصیه‌های‌شان و بعضا تعریف‌ها و یا هشدارهایی كه نسبت به مدیران كشور داشته‌اند، در شرایط زمانی مختلف به اصلاح رفتار مدیران پرداخته‌اند. با جمع‌آوری سخنان معظم‌له در این زمینه می‌توان به عیاری رسید كه تراز مدیران انقلاب اسلامی را تعیین می‌كند.