لاریجانی: نظام پارلمانی کاملاً عقلانی و ضد دیکتاتوری است

رئیس مجلس شورای اسلامی با دفاع صریح از تبدیل نظام ریاستی کشور به نظم پارلمانی گفت : حرکت از نظام ریاستی به سوی نظام پارلمانی به نوعی منظم تر شدن ساختار کشور است، البته وضع موجود هم محسنات زیادی دارد و اشکالی ندارد.

واکنش احمدی‌نژاد به تبدیل سیستم ریاستی به پارلمانی

مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در برابر سؤالی علمی، پاسخ علمی مطرح کردند و هیچ‌گونه مسئله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسئولین مشخص است.