ساخت‌وساز در باغ‌حكمت غيرقانونی اعلام‌شد

در چند سال اخير يكي از عواملي كه لطمات جبران‌ناپذيري به محيط‌زيست زده است، بحث گراني و بازار سياه حوزه املاك بوده است.