سیلی محکم به صورت آمریکا

«این بی سابقه است که یک حزب سیاسی به صورت مستقیم در مذاکرات بین المللی مداخله کند؛ آن هم، تنها با هدف خجالت زده کردن رییس جمهور!»

اخوان‌ در سوریه حزب سیاسی تشکیل می‌دهد

اخوان‌المسلمین سوریه اعلام کرد یک حزب سیاسی جدید تشکیل خواهد داد.