تشکیل حزب فراگیر در کشور شدنی است

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تشکیل حزب فراگیر را در شرایط فعلی کشور شدنی دانست.

نجابت: تشکیل حزب فراگیر، شدنی نیست

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت که تشکیل حزب فراگیر به دلیل تنوع آرا و سلایق، شدنی نیست.