مکتب‌خانه آواز تهران گشایش می‌یابد

مکتب‌خانه آواز تهران به زودی در باغ موزه هنر ایرانی، توسط معاونت هنری سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران راه‌اندازی می‌شود.

برخیز که شور محشر آمد

نوحه‌خوانی که از لحاظ فرم بر پایه‌ ریتم استوار است، در بین مکاتب موسیقی دستگاهی، بیشترین شباهت را به تصنیف موسیقی ایرانی دارد.