دانشجویی که به خاطر مراسم 9 دی برکنار شد

حسن بهاروند مسئول تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد خراسان شمالی در گفتگویی به بیان جزئیات برکناری خود به خاطر سخنرانی در روز 9 دی پرداخت