شما جانبازان دو بار برگردن ما حق دارید

کیارستمی گفت: من واقعا با یک ذهنیت عادی وارد این موزه شدم؛ ولی از الان تا ابد بشدت درگیر تمام موضوعاتی خواهم بود که در اینجا مشاهده کردم.