ارتباطات رجوی در آمریکا چگونه شکل می‌گیرد؟

مهمترین وظیفه‌ای که به داعی‌السلام محول شده، ارتباط با شخصیت‌های سیاسی جنگ‌طلب آمریکایی و متقاعد کردن برخی نماینده‌های تندروی آمریکایی برای حمله نظامی به ایران است.