جزئیات طرح جدید دولت برای تأمین مسکن

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی از برنامه ساخت سالانه 50 هزار مسکن اجتماعی برای 16 درصد مردم در دولت یازدهم خبر داد و گفت: مابقی مردم می توانند با پس‌انداز مسکن خریداری کنند که در این میان، دولت می‌تواند با تخفیف سود بانکی از آنها حمایت کند، ضمن اینکه وام 6 برابر ودیعه را از اساس تکذیب می کنم. در همین حال، پیش بینی می کنم از اول فروردین بازار مصرف مسکن دوباره جان تازه ای بگیرد.