ایرانی شکنجه شده در جمهوری آذربایجان به کشورمان بازگشت

حسن فرجی تبعه ایرانی که براساس ادعای جمهوری آذربایجان بعلت عبور از مقابل سفارت رژیم صهیونیستی درباکو بازداشت و شکنجه شده بود ، پس از آزادی ، امروز یکشنبه به کشورمان بازگشت .