پیشنهاد تجمیع صندوق‌های بیمه در دولت

وزیر بهداشت اعلام کرد:برای یکپارچه شدن بیمه‌ها باید منابع و پوشش بیمه‌ای به موازات هم رشد کند و در صورت تجمیع صندوق‌های بیمه که در کارگروه سلامت در دولت مطرح شده سیاست‌ها و خرید، در یکجا انجام می‌شود هزینه‌ها هم کاهش می‌یابد.