چهره اسلام راستین در اربعین تجلی یافت

جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید با بیان اینکه مراسم اربعین، مانور قدرت شیعیان برابر آمریکا بود، گفت: برخلاف هزینه‌های آمریکا برای مخدوش کردن چهره اسلام، مراسم اربعین، چهره اسلام راستین را به جهانیان نشان داد.

کوتاهی درمذاکرات خسارت‌های جبران‌ناپذیر دارد

جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: هرگونه کوتاهی از منافع ملی و حقوق ملت خسارت‌های جبران‌ناپذیری دارد، باید با دقت و قدرت تمام مذاکرات را پیش برد.