در«پشت ابرها» برای سوری‌ها چه خبر است؟

فیلم سینمایی «پشت ابرها» به کارگردانی حسن کاربخش به داستان مبارزات مردمی در سوریه می‌پردازد و تقابل ایدئولوژی سلفی و اسلامی را روایت می‌کند.