طالب‌زاده: جشنواره عمار فرزند زمان خود است

جشنواره با قناعت و با تغییر رسم و رسوم‌های معمول و با ساختارهای متفاوتی کار خود را پیش می‌برد و بیشتر هزینه را بدنه مردمی جشنواره انجام می‌دهند به‌گونه‌ای که امسال بر خلاف سال گذشته حتی تکثیر فیلم‌ها در شهرستان‌ها را به خود دوستان اکران‌کننده محول کرده‌ایم.