هَیْهاتِ مِنّا الذلَّة فرهنگسازی عزت‌مداری است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مهمترین شاخصه قیام امام حسین(ع) را عزت‌مداری دانست و گفت:‌ شعار «هَیْهاتِ مِنّا الذلَّة » امام (ع) باید در جامعه فرهنگسازی و نهادینه شود.