«بی بی سی» راوی دفاع مقدس می شود

متاسفانه در سال های اخیر بیان غیر صادقانه و پر ابهام برخی خاطرات از سوی افرادی خاص که بیشتر شائبه بهره برداری شخصی دارد، ضمن دامن زدن به اختلاف در جامعه و ایجاد حواشی زیاد، خوراکی هم برای فرصت طلبان ایجاد کرده تا با استناد به آنها، کینه های فروخورده شان از انقلاب، ملت و نهادهای انقلابی را بیرون ریخته و به خیال خام شان انتقام ضربه شصت های فرزندان انقلاب را بگیرند.

بی‌بی‌سی: احمدی‌نژاد هوادارانش را ناامید نکند

اگر احمدی نژاد نتواند متناسب با تصوراتی که ایجاد کرده است رفتار کند، شکست خیلی جدی در مجموعه هواداران دولت ایجاد می کند. بحران نا امیدی بعد از امید برای آنها ایجاد خواهد شد.

باستانی خطاب به غرب: گول ایران را نخورید!

حسین باستانی، مدیرعامل گروه رسانه ای گویا، عضو شورای سردبیری روزآنلاین و کارمند بی.بی.سی فارسی، در کنفرانس تینک تنک جنگ طلب – صهیونیستی واشیتنگتن انستیتو شرکت داشته است. باستانی رهبران فعلی ایران را با رهبران قبلی عراق مقایسه کرده و مدعی شده است ایران فعلی از عراق دوران صدام درس گرفته چرا که فهمیده تقویت روابط با غرب، تهدیدات را افزایش می دهد.