بازگشت «محسن رضایی» به سپاه

کنعانی‌مقدم گفت: محسن رضایی طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست بازگشت خود به سپاه را مطرح کرد که ایشان با بازگشت وی به سپاه جهت تدریس در دانشگاه موافقت کردند.

آینده مصر همانند سوریه خواهد بود

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: ادامه درگیری‌ها و خشونت در مصر، سرنوشت سوریه را برای این کشور رقم خواهد زد.