مهندسی غم‌ها و شادی‌ها از نگاه امیرالمؤمنین

حضرت امیر(ع) می‌فرماید: اگر از امور دنیا چیزی به تو رسید، ذوق‌زدگی نکن و برای آنچه از دست داده‌ای نیز جزع و فزع مکن و تمام همتِ خود را برای بعد از مرگت قرار بده.