چیکار کنیم تا حجابهای دنیا کمتر بشه؟!

می خواهید بدانید گنج امام حسین چیست که در عاشورا نشکست؟ این گنج را در دعای عرفه جستجو کنید.

عکس/ یونسی های امام حسین(ع)

عکسی که می بینید، فرمانده لشگر14 امام حسین(ع) را در حال سخنرانی برای نیروهای گردان حضرت یونس(ع) نشان می دهد.