قطار «پاستور-بهارستان» در ریل هدفمندی

می‌توان گفت دلیل پررنگ شدن حاشیه و گاهی موارد غلبه آن بر متن، تجربه پیشین نمایندگان مجلس در هنگام سؤال از رئیس جمهور است که طی آن احمدی‌نژاد با حضور در خانه ملت به سؤال نمایندگان پاسخ داد و پس از پایان سخنانش از مجلس خارج شد؛ نمایندگان اعتقاد داشتند که چون سازوکار قانونی برای ابراز عدم قانع شدن از پاسخ‌های رئیس جمهور وجود ندارد، این جلسه تشریفاتی و بی‌خاصیت است؛ با اینکه ماهیت دو جلسه یاد شده با یکدیگر متفاوت است اما هراس نمایندگان از تکرار شرایطی همچون جلسه پیشین باعث توجه بیشتر آنها به روش برگزاری این جلسه شده است.

لاریجانی: نمایندگان هم فردا سخنرانی می‌کنند

اصل 70 قانون اساسی به علی لاریجانی در جلسه امروز در خصوص آن توضیح داده است به شرح ذیل است:
اصل 70: رئیس جمهور و معاونان او و زیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسه علنی مجلس دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داده باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند وکلا مکلف به حضور هستند و هرگاه تقاضا کنند مطالباتشان استماع می‌شود.