برگی دیگر از مدیریت ژنرال‌ها در صنعت نفت

نحوه مدیریت ژنرال‌ها در صنعت نفت به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که دکل حفاری اجاره‌ای خارجی به دکل حفاری ایرانی ترجیح داده می‌شود.

واردات دکل از چین به جای پول نفت

یک مقام مسئول از ساخت اولین دکل حفاری کاملا بومی با نام «آریا» تا 2 سال آینده خبر داد و گفت: واردات دکل از چین در ازای بدهی صادرات نفت به این کشور است.