یک سوم صهیونیست‌ها بازنشسته نمی‌شوند

آنچه که پایگاه خبری جویش آنلاین آن را دردناکتر از همه میداند آن است که به استناد این گزارش تنها 12 درصد اسرائیلی ها از قرارداد بازنشستگی خود با دولت آگاهی دارند و این به این معناست که 82درصد صهیونیستها نمیدانند که در هنگام بازنشستگی چه مزایایی دریافت میکنند؟

شرایط برقراری پایه حقوق 700 هزار توماني

بر اساس مصوبه هیئت دولت و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی پرداخت پایه حقوق ۷۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان اجرایی شد.

حقوق بازنشستگان یکجا پرداخت می‌شود

جمع افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی(در ۴ ماه) به همراه حقوق تیر پرداخت می‌شود و حداقل حقوق برای بازنشستگان 700 هزار تومان است.

زنان خانه‌دار چگونه بیمه می‌شوند؟

مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نحوه تحت پوشش قرار گرفتن بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی “زنان خانه‌دار” را توضیح داد.