آیا مفهوم حقوق بشر جهان‌شمول است؟

مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه گفت: واقعیت این است که حقوق بشر بین‌المللی و غربی ابزار سیاسی در دست برخی دولت‌هاست و آنها خود تعیین می‌کنند کجا حقوق مردم را رعایت کرده و کجا آن را پایمال کنند در حالی که حقوق بشر اسلامی، انسان را در حد اعلا مورد توجه قرار می‌دهد.

کتاب نظام حقوق بشر اسلامی منتشر شد

کتاب «مبنا و منشأ نظام بین‌المللی حقوق بشر و نظام حقوق بشر اسلامی» تألیف «خیرالله پروین» و «محمدرضا تجلی» از نشر خرسندی به چاپ رسید.

منظومه‌ای برای فهم مسائل حقوق بشر نداریم

من این‌گونه نگاه نمی‌کنم. به این معنا که اول برویم و ده سال کار علمی کنیم، غلط است. یعنی من عرض کردم که ما محتوای بسیاری داریم که همان‌ها را هم به درستی عرضه نکردیم. ولی از لحاظ اندیشه‌ای، اولویت با این موضوع است و ارجح، استخراج آن منظومه‌ای است که توقع مقام معظم رهبری از حوزه و دانشگاه بود.

عدالت، عبوديت و معنويت؛ مبانی حقوق بشر اسلامی

حجت‌الاسلام رجبی با بيان اينكه مادی‌گرايی مبنای حقوق بشر غربی است، عنوان كرد: عدالت، عبوديت و معنويت در نظام حقوقی اسلام، مبانی اساسی است، در حالی كه نگرش عبودی در اعلاميه حقوق بشر غربی مغفول مانده است.

یک اقدام جالب در انگلستان در حمایت از فلسطین و بحرین

کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن دو پوستر را که یکی مربوط به فلسطین و دیگری بحرین می‌باشد را بر روی بیش از ۱۲۰ اتوبوس شهر لندن نصب نموده است.