نظر رهبری درباره حقوق راوی و نویسنده

به نظر می‌رسد رهبر انقلاب درباره حقوق راوی و نویسنده در حوزه خاطرات، حق را به نویسنده می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: «هر چند مواد خام متعلق به صاحب خاطره است …. من موافق حفظ حقوق نویسندگان هستم، ولی در مورد چگونگی‌اش نظری ندارم.»