جان باختن خبرنگار پرس تی وی و جای خالی حقوق رسانه

یکی از مسائل اصلی مورد توجه در حقوق رسانه، حفظ حقوق خبرنگاران و حمایت از آنان است.

پاسخگو بودن آری؛ مسدودسازی خیر!

این نویسنده اصلاح‌طلب تاکید می‌کند که مخالفت با سایت‌های مجوزدار به معنای انتشار مطالب غیراخلاقی نیست چون من نشنیدم که اصلا سایت غیر اخلاقی بخواهد درخواست مجوز بکند و معمولا این سایت‌ها در خارج از کشور یا در شبکه‌های زیرزمینی مطالب خود را تهیه و منتشر می‌کنند.

برای رسانه‌ها، رساله عملیه می‌خواهیم

حوزه‌های علمیه و اهالی رسانه باید با هم تعامل كنند. من به عنوان یك خبرنگار باید یك رساله‌ی عملیه در حوزه‌ی رسانه داشته باشم. مگر این‌طور نیست كه افراد وقتی به سن بلوغ می‌رسند، واجب است احكام مبتلابه را یاد بگیرند؟ پس منِ خبرنگار هم باید احكام مربوط به كارم را یاد بگیرم و مرجع تقلید خود را انتخاب كنم.

چند نکته درباره مقررات جدید مربوط به خبرگزاری‌ها

همواره رسانه‌ها با افشای منابع خود مخالف بوده اند؛ چرا که رانت خبری مهمترین مزیت بسیاری از رسانه‌هاست و یا در بسیاری از موارد اعلام نام منبع خبر یا طریقه وصول آن، باعث می‌شود تا حقوق یا منافع یا حتی جان ِ منبع خبر به خطر افتد. از همین رو این موضوع در قریب به اتفاق موارد پذیرفته است که منبع خبر در مواردی که صاحبان رسانه صلاح می‌دانند مخفی بماند. اما آنچه در ماده 38 آمده است، مسیری خلاف آن را طی می‌کند.

رسانه‌های دیجیتال قابل حذف نیستند، قانون می‌خواهند

حقوق رسانه‌ها از زمرۀ رشته‌های نوپیدای دانش حقوق است که با شتابی فراوان در حال گسترش و تکامل است. جذّابیت مباحث حقوقی رسانه‌ها به دلیل تأثیر روزافزون وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزگار ما و ابتلای همگانی به آن است. میان رشته‌ای بودن این موضوع و ارتباط آن با دانش‌های دیگر نظیر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و سیاست‌ نیز بر جذّابیت آن افزوده است.