اعتدال با کدام معیار؟

اما اعتدال با کدام معیار؟ آیا اعتدال نسبت به حق و باطل؟ برخی اعتدال را ایستادن در میان حق و باطل و اندکی از حق و باطل را مخلوط کردن گرفته اند! اما عدل هر چیز را در جای خویش قرار دادن و اعتدال از مایه عدل است برای این که خویش را در جای خود قرار دهی و اعتدال را نسبتی با باطل نیست.

آرمان مستضعفین؛ وسیله یا هدف؟

هنگامی که انسان هدفی دارد و می‌خواهد به نقطه‌ای برسد باید دید که دین را ابزار رسیدن به هدفش می‌کند یا خود را ابزار رسیدن به خواست و هدف دین؟ دین و پوشش حق، جنبه ابزاری دارد یا هدف و ‌‌نهایت است؟ باید دانست که در هنگام سختی هاست که سره از ناسره تمییز پیدا می‌کند.

تحلیل جامعه‌شناختی سیره سیاسی امامان علیهم‌السلام

در سلوک سیاسی معصومان علیهم السلام، حکومت و قدرت صرفاً به مثابه «ابزار» ی برای به پا کردن حق و عدالت تلقی شده و هر گونه ارزش ذاتی از آن سلب گردیده است. تاریخ اسلام به خوبی نشان می دهد که پیشوایان معصوم علیهم السلام، هرگز قدرت را «اصیل» تلقی نکردند و همواره به آن به صورت ابزاری برای هدایت و خدمت نگریستند؛ ابزاری که ارزش استقلالی اش در نظر امام علی علیه السلام، از لنگه کفشی پاره نیز کم تر بود.

جریان شناسی نقد در تاریخ تفکر

اعتقاد و اتخاذ حق و باطل، روشن فکری صرف و اتخاذ همیشگی خط سوم و در میانه ایستادن برای همیشه را برنخواهد تافت. حاصل نقد و وجهه منتقد برای ناظر بیرونی باید درون گفتمان حق بودن او، و اعتقاد به حقانیت عناصر اصلی و دال برتر فرهنگ اسلامی ایرانی را بازنمایی کند. امیختگی و سلسله مراتبی بودن حق و باطل نباید موجب شود که نقد منتقد درون گفتمانی فهم نشود یا استعلایی و اشرافی بازنمایی شود.

گرد و غبار هواهای نفسانی مانع تشخیص حق از باطل می‌شود

حضرت آیت الله مجتبی تهرانی از مراجع عظام تقلید و از اساتید برجسته اخلاق شهر تهران، در سلسله جلساتی به واکاوی موضوع فتنه با تکیه بر مبانی احادیث و روایات پرداخته است.

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.