نامه برخي از فتنه‌گران زنداني به اوباما

براين اساس تعدادي از زندانيان به بهانه تحريم‌ها با حمله رذيلانه به نظام جمهوري اسلامي ايران و طرح مسئله تحريم در نامه خود به رئيس جمهور آمريکا تظاهر به طرفداري از ملت ايران كرده‌ و در موضعي خفيف و زبون از اعمال تحريم‌ها عليه دولت و ملت ايران سخن به ميان آورده‌اند.