حمله به پانزده کامپیوتر وزارت دفاع اسرائیل

معلوم نیست که هکرها بعد از دستیابی به کامپیوترها در نیمه ماه ژانویه چه کرده‌اند.