شهاب‌حسینی براثر حمله‌قلبی بستری شد

یک منبع آگاه گفت : حسینی به علت سکته قلبی بستری شده است .