حمیدرضا غریب‌رضا

خیز تمدنی امت اسلامی قابل تغییر نیست / انقلاب مصر در مسیر تکامل است

گروههایی که به حاکمیت میرسند در حقیقت، قدرت در دستشان امانت است و مردم هم میزان توانمندی گروه ها و میزان پایبندی آنها به آرمان های انقلاب را بررسی می کنند و ممکن است که رای خود را در قالب انتخابات یا در قالب یک انقلاب پس بگیرند. بنابراین این تعبیر که بگوییم انقلاب منحرف شده است این گونه نیست طبیعتا مردم همیشه در صحنه بودند و این خیز تمدنی که امت اسلامی برداشته است به این راحتی قابل تغییر نیست.

انتخابات ریاست جمهوری؛ روشنگر مسیر قدرت و اعتبار ایران

این مقاومت همان خط امام خمینی(ره) و صراط مستقیمی است که او بنا نهاد و همان مسیری است که جانشین او امام خامنه ای دنبال می کند. اهمیّت منصب رئیس جمهوری در ایران این است که متولی تحقق بخشیدن اهداف جمهوری اسلامی در جایگاه قوه مجریه می باشد.