فیلم:سخنان امام را باورکنیم یا خاطرات‌هاشمی

واحد مرکزی خبر به بهانه اظهارات هاشمی رفسنجانی درباره نظر امام خمینی(ره) درباره رابطه با آمریکا، بیانات رهبر کبیر انقلاب را بازخوانی کرد.

موضع موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در خصوص خاطرات هاشمی رفسنجانی

اصل دستخط این نامه خصوصی 4 صفحه ای که به تاریخ 4فروردین1366 می‌باشد درآرشیو اسناد موسسه نگهداری می‌شود. موضوع این نامه درخواست آقای هاشمی از امام برای حل چهار مشکلی است که نوشته اند اگر حل نشود در آینده مشکلات بزرگی برای انقلاب خواهد داشت: اول‌، دوگانگی نیروهای نظامی و چند گانگی نیروهای انتظامی. دوم، مشخص نبودن مرز سنت‌های شرعی با سنت‌ها و عادات عرفی. سوم، ابهامات در سیاست خارجی و رابطه با دولت‌های بزرگ خصوصا آمریکا. چهارم، نواقص و ابهامات موجود در قانون اساسی.