پرتاب ماهواره تلویزیونی 60کاناله تا سال97

قائم‌مقام سازمان فضایی ایران با تشریح تازه ترین دستاوردها و برنامه های این سازمان از پیگیری استقرار ماهواره در دومین نقطه مداری ایران و پرتاب ماهواره مخابراتی ایرانی به نقطه مداری تا سال 1397 خبر داد.

شمارش معکوس برای پرتاب اولین ماهواره حرفه‌ای ایران

رئیس سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با العالم، با تشریح زمان بندی‌ها برای ارسال ماهواره‌های مخابراتی، از برنامهٔ این سازمان برای ارسال نخستین ماهواره حرفه‌ای «قائم» با قابلیت ۱۲ ترانسپوندر در باندهای مختلف خبر داد.

در دهه فجر موجود زنده به فضا می‌فرستیم

رئیس سازمان فضایی با تاکید بر اینکه نام این کپسول زیستی «پیشگام» است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اعزام انسان به فضا در دستور کار سازمان فضایی قرار دارد که با اعزام کاوشگر موجود زنده مقدمات اجرای این پروژه ظرف 5 تا 8 سال آینده انجام می شود.