حقوق بشر نباید استثنا داشته باشد

توهین، اقدام خشونت‌آمیز و قتل به نام مذهب یا علیه مذهب به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. بی‌توجهی رسانه‌های امریکا به کشته شدن سه جوان دانشجوی مسلمان و عادی جلوه‌ دادن آن تبعیض است و نشان می‌دهد رویکرد حقوق بشری استثناهایی نیز دارد و با دوگانگی همراه است.

اوباما و کابوس باخت دموکرات‌ها در انتخابات سنا

آمریکایی‌ها در کمتر از یک هفته دیگر باید برای شرکت در انتخاباتی پای صندوق‌های رأی بروند که نتیجه آن می‌تواند در دو سال باقی‌مانده از دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، وی را با روی کار آمدن جمهوری‌خواهان در سنا، تحت فشار بیشتری قرار دهد.