استقرار يک هزار پليس در پی گسترش اعتراضات در نیویورک

با گسترده تر شدن دامنه اعتراضات عليه وال استريت، مايکل بلومبرگ شهردار نيويورک از استقرار يک هزار نيروي پليس با هدف آن‌چه که وي از آن به عنوان وظايف ضد تروريستي ياد کرده، خبر داده است.